default
15. Oktober 2013 I Publikation

Kommentierung von Art. 656a - 656g, Art. 657, Art. 774a OR

in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Rolf Watter (eds.), Basler Kommentar zum Obligationenrecht II - Art. 530-1186 OR, 3rd edition, Basel 2008

Autoren
default

Dr. Till Spillmann