default
19. Dezember 2015 I Publikation

Kommentierung Art. 119-122 KAG

Bösch / Rayroux / Winzeler / Stupp (eds.), Basler Kommentar zum Kollektivanlagengesetz, 2. Auflage, Basel 2015.

Autoren
placeholder

Stephanie Comtesse